Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Dla FP Instruments społeczna odpowiedzialność biznesu to coś więcej niż tylko przestrzeganie krajowych i międzynarodowych regulacji prawnych, to przede wszystkim odpowiedzialny sposób zarządzania i funkcjonowania naszej firmy w przestrzeni społecznej, ekonomicznej i przyrodniczej, poprzez przejrzyste i etyczne postępowanie. Bardzo ważne jest dla nas, aby wszyscy nasi pracownicy, partnerzy biznesowi  honorowali kodeks postępowania FPI.

Nasze zasady postępowania

Eko Biznes – W FP Instruments mocno wierzymy w ekologiczną harmonię i równowagę.  Dbałość o ochronę środowiska naturalnego to integralna część naszej działalności. Kładziemy nacisk na zrównoważony rozwój i wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań oraz technologii dotyczących minimalizacji negatywnego wpływu naszej firmy na naturalne środowisko.

Zaangażowanie społeczne – FP Instruments angażuje się w różnego rodzaju inicjatywy społeczne. Każdego roku nasi pracownicy uczestniczą w akcji „Szlachetna Paczka” mającej na celu zapewnić pomoc materialną rodzinom w potrzebie, jak również staramy się wspomagać ośrodek pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej. Sponsorujemy lokalne eventy edukacyjne; w tym roku wspieraliśmy finansowo i merytorycznie Arduino Day organizowany przez Politechnikę Śląską w Gliwicach.

Koncepcja etycznego marketing – FP Instruments podejmuje tylko etyczne działania marketingowe skierowane do wszystkich naszych klientów. Chcemy aby nasze działania marketingowe były szczere i transparentne, w żaden sposób nie próbujemy manipulować lub fałszywie reklamować naszych usług.

Prawo naszych pracowników – Przestrzeganie praw człowieka i praw pracowniczych w sferze zatrudnienia stanowi jeden z naszych fundamentów etycznego biznesu i jest wspólną odpowiedzialnością firmy. Mamy prawną oraz moralną odpowiedzialność, aby zagwarantować wszystkim naszym pracownikom bezpieczeństwo zatrudnienia zgodne z obowiązującymi przepisami BHP oraz Kodeksem Pracy. Wysokie standardy pracy, jak również inwestycje poniesione w rozwój naszych pracowników są dla nas niezmiernie ważne.

Stop dyskryminacji – W FPI nie uprawia się praktyk dyskryminacji wobec swoich pracowników, partnerów biznesowych, interesariuszy oraz klientów. Pod żadnym pozorem nie zatrudniamy pracowników ze względu na ich kolor skóry, rasę, płeć, wiek, język, narodowość, klasę społeczną, religię, kobiety w ciąży, przekonania polityczne, stan zdrowia, orientację seksualną, niepełnosprawność.

W FP Instruments mocno wierzymy, że uczciwość, rzetelność, transparentność oraz praworządność to wartości, których nie można kupić. Tylko kierując się takimi wzorcami postępowania możemy sprawnie zarządzać  biznesem oraz zdobyć pełne zaufanie Naszych Klientów.  

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!